Familieopstellingen

Bij het opstellen kijken we naar wat jou op een onbewuste manier hindert om je leven te leiden, zoals je zou willen, zoals je zou kunnen.
We kijken naar jouw relatie met bepaalde personen (met name) uit je familiesysteem en/of naar factoren die op jou van invloed zijn. En die vooral van invloed zijn op jouw probleem of situatie.

Door te zien en te ervaren wat er in de onderstroom leeft geef je een zekere erkenning aan personen uit jouw familiesysteem en aan wat zij hebben meegemaakt of gedaan. Je geeft ook erkenning aan de positie van mensen uit jouw familiesysteem en aan gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Door deze erkenning, kan er innerlijk iets in beweging komen, waardoor een heel-worden kan ontstaan. Heel-worden vooral van relaties.

Ik werk bij opstellingen met verschillende vormen:


Workshops


In een workshop werken we met representanten, de andere deelnemers. Daardoor komt er meer informatie tevoorschijn. Ook brengen de opstellingen van de anderen altijd iets voor jou.


Workshops met 2 opstellers

Hierin vullen we elkaar aan en creëren we een ruimere bedding, waardoor nog meer diepgang in de opstellingen ontstaat, met een groter effect voor de deelnemers.


Workshops met een specifiek thema

In een workshop kan elk thema ingebracht worden. Soms werken we met één specifiek thema; bijvoorbeeld ziekte of relaties.

Individuele opstellingen

Voordelen van een individuele opstelling zijn de grotere privacy, het is eenvoudiger te plannen en je komt zeker aan de beurt. Het kan ook samen met degene met wie je iets wilt uitzoekenIndividuele opstelling met ervaren representanten


Als je een opstelling wilt doen met representanten, maar niet in een workshop, kun je een individuele opstelling met ervaren representanten doen. Ik zorg dan voor representanten.


Opstellingen met paarden

In een opstelling met een of meer paarden, als representant, maken we gebruik van zowel de zuivere intuïtie van het paard, als van het feit dat een paard geen dubbele agenda heeft.Voor welke vorm je kiest, hangt op de eerste plaats af van jouw eigen voorkeur en wens. In een voorbereidende sessie kunnen we samen kijken naar wat het beste bij jouw issue en omstandigheden past. Daarvan is het lastig om in zijn algemeenheid iets te zeggen.

De duur van een opstelling kan variëren. Gemiddeld zo tussen een half uur en anderhalf uur.
Elke opstelling staat op zich en is in principe eenmalig. Mogelijk zijn er meerdere opstellingen zinvol of nodig; dat wordt achteraf bepaald en is altijd je eigen keuze. Meestal voel je zelf heel goed aan, wanneer het tijd is voor een volgende opstelling.

  • Workshop familieopstellingen € 110,-
  • Individuele familieopstelling € 120,-
  • Individuele familieopstelling voor kinderen € 90,-
  • Opstelling met paard(en) € 150,-
  • Voorbereidend consult € 90,-
  • Individuele opstelling met ervaren representanten: op aanvraag

Voor workshops die ik samen met anderen geef geldt een andere prijs.
Voor een individuele opstelling of een opstellingen met paard kan het wenselijk zijn eerst een voorbereidende sessie te hebben; het moet niet. Als je voor een voorbereidende sessie kiest, of als je op dat moment in begeleiding bij mij bent of recent bent geweest, wordt er € 30 in mindering gebracht bij de individuele opstelling of opstellingen met paard.
Aan een opstelling met ervaren representant gaat altijd een voorbereidende sessie vooraf.
De prijs voor kinderen geldt t/m 17 jaar.

Familieopstellingen worden door het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) erkend als Psychosociale Hulpverlening en wordt daarom (deels) vergoed door ziektekostenverzekeraars. Deze vergoeding vindt plaats uit de aanvullende verzekering; er geldt dus geen wettelijk eigen risico.
Informeer hiervoor bij je ziektekostenverzekeraar (zeg dat ik lid ben van het NVPA met lidnummer 103633) of kijk op https://nvpa.org/zorgverzekering.