Relatietherapie

Relaties

Nergens vinden we meer vervulling in het leven dan in onze relaties. Maar ook worden we nergens zo met onszelf geconfronteerd als in onze relaties. En hoe dichterbij die relaties zijn, des te meer vreugde die geven en des te pijnlijker de confrontaties kunnen zijn. In onze relaties stelt het leven ons pas echt op de proef.

Als we het over relaties, relatieproblemen en relatietherapie hebben, bedoelen we meestal de relatie met onze levenspartner. Het kan echter evengoed je relatie met (één van) je ouders betreffen, of een kind. Of een broer of zus, een collega, enz.
Om welke relatie het ook gaat, we kunnen er samen naar kijken.

In de relatietherapie zijn er drie aandachtsgebieden
Verloop

Doorgaans beginnen we met ongeveer 3 gezamenlijke sessies. Hierin gaan we kijken naar wat jullie hulpvraag is, welke patronen er zijn of welke andere zaken aan de orde moeten komen.
Daarna volgen een aantal individuele sessies, meestal 3 à 5. In deze individuele sessies gaan we kijken wat jouw specifieke aandeel vanuit jouw achtergrond in het probleem is en wat jij daaraan kunt doen.
Vervolgens komen we weer in een gezamenlijke sessie bij elkaar om te kijken hoe het er nu voorstaat en of er nog iets nodig is.

Verdient jullie relatie een tweede kans?

Toch uit elkaar? Blijf samen in gesprek

Is het voor jullie relatie te laat? Dan is het belangrijk voor jouw eigen toekomst, om op een goede manier uit de relatie te stappen. Ook daar kan de therapie bij helpen.
En wie weet, is er meer mogelijk dan je denkt…
Mocht een scheiding onvermijdelijk zijn, is het belangrijk dingen op een duurzame manier te regelen. Dat is heel wat anders dan je zin krijgen. Ik werk samen met een advocaat/mediator die je daar goed bij kan helpen.

Tijdsduur

Gezamenlijke sessies: max. 60 minuten
Individuele sessies: max. 45 minuten.

Jouw/jullie investering

Individuele sessie: € 90,-
Gezamenlijke sessie: € 120,-

Vergoeding

Relatietherapie wordt als zodanig niet door ziektekostenverzekeraars vergoed.
De manier waarop ik begeleiding in relaties geef, is gericht op en heeft in eerste instantie effect op je eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarom breng ik het in rekening als Psychosociale Hulpverlening. Vanwege mijn lidmaatschap van het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen), wordt het (deels) vergoed door ziektekostenverzekeraars. Deze vergoeding vindt plaats uit de aanvullende verzekering; er geldt dus geen wettelijk eigen risico.
Informeer hiervoor bij je ziektekostenverzekeraar (zeg dat ik lid ben van het NVPA met lidnummer 103633) of kijk op https://nvpa.org/zorgverzekering.