Het nieuwe opstellen

Ten opzichte van Het Klassiek Familieopstellen draait het in Het Nieuwe Familieopstellen nog meer om ons onderbewuste. Om datgene wat zo op het eerste oog niet waarneembaar is.

De opsteller is terughoudend, deze grijpt weinig of niet in, maar creëert de voorwaarden. Openheid en veiligheid zijn van cruciaal belang.

Er wordt nauwelijks gesproken. De beweging van de representanten wordt gezien en gevolgd. De representanten geven zich over aan die beweging.

Meer informatie.