Patronen

Verstrikt in elkaars patronen

Om in ons dagelijks leven te kunnen functioneren hebben we patronen nodig. Stel je voor dat we bij alles wat we doen na moeten denken… Patronen helpen ons erg.

Aan de andere kant leveren patronen ons ook beperkingen (doen we dingen ‘automatisch’ zonder dat we ze willen) en zoeken we wegen om er vrij van te worden. Een manier waarop we dat onbewust doen, is door een partner te zoeken met juist heel andere patronen. We vullen elkaar dan heel mooi aan.

Het maakt ook dat we allebei in onze eigen patronen bevestigd worden. Ze worden versterkt. En op een gegeven moment raken we allebei verder verstrikt in onze patronen.

Dan kan hulp van buitenaf nodig zijn om je patronen te herkennen en te zien hoe je uit de verstrikking ervan kunt komen.