.

Lidmaatschappen en registraties

Organisatie

 

 

NVPA:

Nederlands Vervond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen

 

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

 

NVJP:

Nederlandse Vereniging van Journey Practitioners

 

BIG:

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

69033386104

AGB:

Alg. Gegevensbeheer Zorgverleners:

registratienr.
 

AGB Haptotherapie, zorgverlenerscode

90024760

 

AGB Haptotherapie, praktijkcode

90(0)03633

 

AGB Psychosociale Hulpverlening, zorgverlenerscode

94100938

 

AGB Psychosociale Hulpverlening, praktijkcode

94(0)62264

 

AGB Fysiotherapie, zorgverlenerscode

04027940

 

AGB Fysiotherapie, praktijkcode

04(0)63140

KvK:

Kamer van Koophandel

17240361